Çalymtyl sary reňkli poliester roller perde
Çalymtyl sary reňkli poliester roller perde
Çalymtyl sary reňkli poliester roller perde
Çalymtyl sary reňkli poliester roller perde
Çalymtyl sary reňkli poliester roller perde

Çalymtyl sary reňkli poliester roller perde

Brend : Efor
Arzanladyş koeffisiýenti : %54 Arzanladyş
Baha : 1 008,00 TMT
Arzanladylan : 468,00 TMT
:
  • Perdelerimiz 100% Poliester yüplükden öndürilen. Matalarymyz yokary hilli, mehanizimlarymyz yokary derejede çydamly. Karniz potologa we diwara gurulup bilinyär. Gurnama layyk şekilde gaplanyp buraw, nurbat we karniz enjamy bilen iberilyär. Plastik karniz gurnama enjamlary bilen perdänizi goşmaça material gerek bolmazdan karnizi dine öwürme we dakma yaly işleri arkaly ansatlyk bilen gurnap bilersiniz. Ini hökmünde berlen ölçeg, perdänin çarçuwasynyn ölçegidir. Perdänin uzynlygy çarçuwadan 4 sm gysga. Penjiränin diwar boşluklary amatly bolsa, penjere çarçuwasyndan azyndan 10 sm ginlikde bolan perde alsanyz zebra-Stor perdäniz penjeräni we çarçuwasyny doly yagdayda örtyänligi üçin has hem owadan görnüşe eye bolup bilersiniz.Çygly esgi bilen perde asylgy durka ya-da tekiz yerde goyup süpürip bilersiniz. Matalarymyz günin önüni alyar emma blackout däldir.
  • 5 günüñ dowamynda tölegsiz yzyna tabşyrmak. Ginişleyin maglumat üçin basyn
  • Bu haryt BrandColl tarapyndan ugradyljakdyr.
  • Harydymyz 100% Original.
Jynsy
Oglan Çaga
Reňki
Ekru
Meňzeş harytlar
Çerez Kullanımı