Goýy çal reňkli poliester roller perde
Goýy çal reňkli poliester roller perde
Goýy çal reňkli poliester roller perde
Goýy çal reňkli poliester roller perde
Goýy çal reňkli poliester roller perde

Goýy çal reňkli poliester roller perde

Brend : Efor
Baha : 0,00 TMT
:
  • Perdelerimiz 100% Poliester yüplükden öndürilen. Matalarymyz yokary hilli, mehanizimlarymyz yokary derejede çydamly. Karniz potologa we diwara gurulup bilinyär. Gurnama layyk şekilde gaplanyp buraw, nurbat we karniz enjamy bilen iberilyär. Plastik karniz gurnama enjamlary bilen perdänizi goşmaça material gerek bolmazdan karnizi dine öwürme we dakma yaly işleri arkaly ansatlyk bilen gurnap bilersiniz. Ini hökmünde berlen ölçeg, perdänin çarçuwasynyn ölçegidir. Perdänin uzynlygy çarçuwadan 4 sm gysga. Penjiränin diwar boşluklary amatly bolsa, penjere çarçuwasyndan azyndan 10 sm ginlikde bolan perde alsanyz zebra-Stor perdäniz penjeräni we çarçuwasyny doly yagdayda örtyänligi üçin has hem owadan görnüşe eye bolup bilersiniz.Çygly esgi bilen perde asylgy durka ya-da tekiz yerde goyup süpürip bilersiniz. Matalarymyz günin önüni alyar emma blackout däldir.
  • 5 günüñ dowamynda tölegsiz yzyna tabşyrmak. Ginişleyin maglumat üçin basyn
  • Bu haryt BrandColl tarapyndan ugradyljakdyr.
  • Harydymyz 100% Original.
Jynsy
Unisex
Reňki
Gri
Bu harydyň ýany bilen bu harytlary hem maslahat berýäris.
Meňzeş harytlar
Çerez Kullanımı