Perfect Mono Cream 35 Gold Sand - Göz teni
Perfect Mono Cream 35 Gold Sand - Göz teni

Perfect Mono Cream 35 Gold Sand - Göz teni

Arzanladyş koeffisiýenti : %18 Arzanladyş
Baha : 588,00 TMT
Arzanladylan : 485,00 TMT
:
  • Perfect Mono, Uzak wagtlyk duryan zähmetsiz ulanyşlar bilen Dolce &, Gabbana-nyn ilkinji göz teni
  • Renkler Akdenizden ylham alyar, yalpyldamayan merjen renkli we 14 tonly renk
  • Bay we krem görnüşine eye, uzak wagt duryan göz renkini gözleyän zenanlar üçin öndürilen
  • Mahmal yaly görnüşe eye bolyan krem göz renki
  • Ansat we duygur ulanyş
  • Göz gabaklarynda ansatlyk bilen dagaman sürülyär
  • 3423478408456
  • 5 günüñ dowamynda tölegsiz yzyna tabşyrmak. Ginişleyin maglumat üçin basyn
  • Bu haryt BrandColl tarapyndan ugradyljakdyr.
  • Harydymyz 100% Original.
Jynsy
Erkek
Reňki
Beyaz
Meňzeş harytlar
Çerez Kullanımı